โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง [1052306001]
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 14/02/2566
[7885/247700]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]