โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง [1052306001]
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

หมายเลขประจำตัว
รหัสผ่านปรับปรุงข้อมูล 06/10/2566
[5517/331937]
Semester56Web Module from Secondary'56 Program Create By Amporn Chomdej  secondary2556@gmail.com [V18.08.05]